TÜRKİYE'DE SAĞLIK SİSTEMİ

Türkiye’de sağlık hizmetleri oldukça geniş imkânları sunan bir yapıya sahiptir. Genel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortalısı olmanız halinde sigortanızın kapsamına göre sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz, sigortalı değilseniz sağlık hizmetlerinden ücretli olarak faydalanabilirsiniz.

SAĞLIK

Türkiye’de sağlık hizmetleri oldukça geniş imkânları sunan bir yapıya sahiptir. Genel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortalısı olmanız halinde sigortanızın kapsamına göre sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz, sigortalı değilseniz sağlık hizmetlerinden ücretli olarak faydalanabilirsiniz. Sağlık hizmetlerinden etkin yararlanabilmeniz için öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüklerine kayıt olmanız ve Türkiye’de bağlı bulunduğunuz statünün sağlık hizmetlerinden hangi kapsamda verildiğini bilmeniz gerekmektedir. Türk sağlık sistemi; acil sağlık hizmetleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinden oluşmaktadır.

1. Acil Sağlık Hizmetleri: Acil sağlık hizmetleri kaza, yaralanma, ani oluşan sağlık problemleri gibi acil durumlarda kişilere verilen sağlık hizmetlerini kapsar.

Ambulans Hizmetleri: Acil durumun varlığı halinde 112 numarasını arayarak ulaşabileceğiniz tıbbi yardımdır. 112’yi aradığınızda acil durumun gerçekleştiği yer bilgilerini, hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri vermeniz gerekmektedir. 112 yetkilileri size doğru sağlık hizmetini sunmak adına ek sorular sorabilir, yetkililerin sorularına doğru ve eksiksiz cevap vermeniz hayati önem taşımaktadır.

Hastane Acil Servisleri: Hastanelerin bünyesinde bulunan ve 24 saat hizmet veren acil servisleridir. Bu servislere yalnızca acil durumların varlığı halinde başvurmanız gerekmektedir. Acil servislerde genel olarak ilk tıbbi müdahale ve karşılama hizmeti verilmektedir.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Birinci basamak sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Göçmen Sağlığı ve Gönüllü Sağlık Merkezlerinde verilmektedir. Bu merkezlerde genel olarak; ayakta tanı ve tedavi, bağışıklama (aşılama) hizmetleri, bulaşıcı hastalık ve salgın ile mücadele hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, bebek, çocuk ve ergen sağlığı gibi hizmetler verilmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezleri geçici koruma altına alınan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde oluşturulmaktadır ve bu merkezlerden yalnızca geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler faydalanmaktadır.

2. İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri:  Birinci basamak sağlık hizmetlerinin dışında, tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu sağlık tesisleridir.

İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ile dal hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezleridir.

Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, dal hastaneleri ve üniversite hastanelerini kapsamaktadır. Bu sağlık kuruluşlarında acil sağlık hizmetlerinin yanı sıra ayakta tanı ve tedavi hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri, cerrahi işlemler (ameliyat vb.), ruh sağlığı hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

182 numaralı telefon hattından ya da www.hastanerandevu.gov.tr adresinden kamu hastanelerinden randevu alabilirsiniz. Randevu almanız hastanelerde bekleme sürenizi azaltarak daha kaliteli hizmet almanızı sağlar. Ancak randevu sistemine üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dâhil değildir.

3. Sağlık Sigortası Sistemi: Türkiye’de yaşadığınız süre boyunca sağlık sisteminden etkin faydalanmak için sigorta yaptırmanız yararınıza olacaktır. Özel sağlık sigortası yaptırmanız halinde sigorta poliçenizin kapsamına göre hizmet alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası birçok sigorta şirketi tarafından farklı kapsamlarda ve farklı ücretlere göre belirlenmektedir. Size en uygun sigortayı seçmek için sigorta acenteleri ile görüşmeniz ve detaylı araştırma yapmanız faydalı olacaktır.

Genel sağlık sigortası ise sosyal güvenlik il müdürlüklerince yapılan yani kamu otoritesi tarafından yapılan sigortalardır. Genel sağlık sigortası yaptırmak için Türkiye’de 1 yıl ikamet etme şartı aranır. Ancak Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıl ikamet şartına bakılmaksızın okullarına ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunurlarsa genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

Genel sağlık sigortası yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabilirsiniz;

‣ İkamet izni belgesi,

‣ İlgili yabancı ülke Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,

‣ Taahhütname (talep) formu Ancak uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi yabancılar, geçici korunanlar vatansız olarak tanınan kişiler genel sağlık sigortası sistemine kaydedilir ve primleri devlet tarafından ödenir.

4. ECZANELER VE İLAÇ SATIN ALMA Doktorunuz ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünürse, size bir reçete yazabilir. İlaçlarınızı eczanelerden temin edebilirsiniz. Antibiyotikler gibi birçok ilaç sadece reçete ile alınabilir. İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa, 12 saat arayla vb.), ne kadar süre (kaç gün) kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı belirtilmektedir. İlaç, doktorunuz tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, doktora danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.

İlaçların üzerindeki etiketleri ve talimatları dikkatli bir şekilde okumanız ve anlamamanız durumunda sormanız gerekir. 19:00 – 09:00 saatleri arasında sadece nöbetçi eczaneler görevlidir. Yakınınızda bulunan nöbetçi eczanelerin adres ve telefonları, diğer eczanelerin vitrinlerinde belirtilmekte, yerel gazete ve internet sitelerinde yayınlanmaktadır.