HAKKIMIZDA

Türk Somali ve Dostluk Derneği (Türk-Somali-Der)’nin kökleri 2015 yılında dayanmaktadır. Derneğimiz kuruluş sürecine kadar 2016 yılından itibaren Türk Somali Dostluğu üzerine çalışmalar yapmış bu konuda toplumsal bir ortam ve Kabul görmüşlük sağlamaya çalışmıştır. Ülkemizdeki Somalililer ile bağlatılar kurulmuş, Somali’deki dostlarımız ile bağlantılar geçilerek kuruluş safahatı geliştirilmiştir.

Derneğimiz 7 Temmuz 2020 tarihinde Türk ve Somaliler tarafından Türkiye ve Somali arasında dostluk, kardeşlik, siyasi, kültürel, ekonomik, sağlık, insani yardım, tarih, stratejik vb. alanlarda ulusal/uluslararası faaliyet göstermek üzere kurulmuş ve 2021 yılında I. Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmış bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin genel merkezi Ankara’dır.  Derneğimiz ilk temsilciliğini Somali Mogadişu’da 2021 yılında açılmıştır.

Türk Somali-Der, 2011 yılında Somali’de yaşanan insani kriz (kuraklık nedeniyle) ile başlayn Türk-Somali ilişkilerinin STK boyutunda devamını sağlamak üzere dostluk, kardeşlik, kültür, fikir, düşünce, strateji, eğitim, sağlık, turizm, uluslararası ilişkiler, ticaret, tarih, doğal afetlerde birlikte hareket etmek, insani yardım alanınıda birlikte hareket etmek üzere gönüllülerini bir çatı altında toplayarak çalışmalarına başlamıştır.

Türk Somali-Der, kurulduğu günden bugüne kadar çalışmalarını artırarak devam etmektedir. Somali ile ülkemiz arasındaki bağlarınını güçlendirerek iki ülkenin ve insanlarının geleceğe yönelik hayallerini ortaklık anlayışında gerçekleşriemesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Türk Somali-Der, dostluk, kardeşlik, kültür, fikir, düşünce, strateji, eğitim, sağlık, turizm, uluslararası ilişkiler, ticaret, tarih, doğal afetlerde birlikte hareket etmek, insani yardım vb. alanlarda güvenilir kuruluşlar ile işbirliği kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Türk Somali-Der, bu geniş hareket alanıyla Türki-Somali ilişkilerine önemli katkılar sunmakta, yardıma ihtiyacı olan insanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmaktadır.

Türk Somali-Der, ülkemizde eğitim görmekte olan Somalilerin yetkin bir şekilde yetişmesi, eğitimleri sonrası ülkelrine katkı sağlamak üzere faaliyet yürütmektedir.

Türk Somali-Der, Türk-Somali arasında ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için ayrıca faaliyetler de bulunmakta. Ticaret yapmak isteyen özel sektöre danışmanlık yapmaktadır.

Türk Somali-Der, Somali’de kalıcı destek projeler planlar iken aynı zamanda da her yıl kurban, ramazan etkinlikleri başta olmak üzere, kuraklık, seller, salgın hastalıklar gibi her türlü acil durumda, terör saldırılarının yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak adına, insanların yeniden hayata dönmelerine yardımcı olmak için psiko-sosyal destek çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları, meslek edindirme gibi alanlarda insanlara destek olmak ve kardeşlik bağını güçlendirme faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Bu faaliyetler sürdürülürken, gönüllülerimizin, bir insana yardım etmenin, onun mağduriyetini gidermenin, tüm insanlığın kurtuluşu için atılmış büyük ve etkili bir adım olduğunu bilen gönüllülerimiz sayesinde, yeryüzünde iyilik adına, vicdan adına, hayır adına her ne varsa gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Türk Somali-Der, üyelerimizin, yardımseverlerimizin ve gönüllülerimizin desteği ile büyüyen bir dostluk ve kardeşlik hareketidir.