EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ

Türkiye Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

İLKOKUL, ORTAOKUL LİSE EĞİTİMİ

Okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi Türkiye'de ilokul, ortaokul ve lise eğitimi (4+4+4:12 yıl) zorunlu eğitim uygulanmaktadır.

TÜRKÇE ÖĞRENME EĞİTİM

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. Türkçe, insanlık tarihi boyunca, bugünkü Çin’den Macaristan’a; Mısır’dan Sibirya’ya kadar olan büyük bir coğrafyada konuşulmuştur.

TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİ

2001'den beri Türk üniversitelerinde uygulanan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) sayesinde başvuran ülkelerin kabul ettiği diplomaları alabilmektedir.

ÜNİVERSİTE/LİSANS EĞİTİMİ

Yükseköğretim kurumları üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.

YÜKSEK LİSANS/MASTER-DOKTORA/PHD

Türkiye, akademik kariyer için de size çok sayıda fırsat sunmaktadır. Yüksek lisans (master) ve doktora eğitimine olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

TÜRKİYEDE ÖĞRENCİLERİN BARINMASI

Türkiye’de öğrenci olduğunuz için konaklama konusuna gelince de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Buna ek olarak bazı üniversitelerin kendi konutları da bulunmaktadır.