VİZE VE İKAMET

TÜRKİYE VİZESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Değişik amaçlarla yapacakları Türkiye seyahatleri öncesinde ülkemizin uyguladığı vize rejimini incelemeleri önem taşımaktadır.

SOMALİ VİZESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Somali seyahatinde bulunacak olan Türk vatandaşlarının bu ülkeye olan yolcukları öncesi Somali vizesi almaları gerekecektir.

TÜRKİYE'DE İKAMET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir.

İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

İKAMET BAŞVURU BELGELERİ

İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi